You must have Javascript enabled to use this form.

Radioactief afval: verschillende soorten vereisen verschillende behandeling

NIRAS is de openbare instelling die instaat voor het beheer van het radioactief afval op Belgisch grondgebied. Dit beheer is er op gericht om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van het radioactieve afval op korte en lange termijn.

Het Belgisch radioactief afval wordt momenteel opgeslagen bij Belgoprocess. De opslaggebouwen zijn aangepast aan de specifieke noden van elk type afval. Op deze manier wordt het afval afgeschermd van mens en milieu, in afwachting van een definitieve berging.

Het afval wordt opgedeeld in categorieën, naargelang de activiteit van het afval en de halveringstijd. Dit is de tijd die het nodig heeft om zijn activiteit met de helft te veminderen.

  • Afval met een lage of middelhoge activiteit en een halveringstijd van 30 jaar of minder, is afval van categorie A.
  • Afval met een lage of middelhoge activiteit en een halveringstijd die langer duurt dan 30 jaar, is afval van categorie B.
  • Tenslotte is er nog afval van categorie C: dit afval heeft een hoge activiteit en/of een lange halveringstijd, van meer dan 30 jaar.

Voor het categorie A-afval heeft de ministerraad op 23 juni 2006 gekozen voor een oppervlakteberging als oplossing voor het beheer op lange termijn. Dit kadert in een geïntegreerd project, dat een meerwaarde zal bieden aan de lokale gemeenschap. De lokale partnerschappen MONA en STORA zijn reeds sinds hun oprichting met dit dossier bezig en worden door NIRAS nauw betrokken bij de concrete uitwerking ervan. 

Voor het langetermijnbeheer van B&C-afval is er in België nog geen institutioneel beleid.  NIRAS vindt dit nochtans wenselijk om de volgende redenen:

  • het bepalen van de eindbestemming van het afval;
  • het verder ontwikkelen van de vereiste Research & Development;
  • het optimaliseren van alle fasen van het beheer van het afval.

NIRAS heeft daarom het initiatief genomen om een document op te maken dat alle gegevens samenbrengt, zodat de federale regering een principebeslissing kan nemen.  Dit document wordt het Afvalplan genoemd. 

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be

run