You must have Javascript enabled to use this form.

De ontmanteling van de kerncentrales wordt op 15,10 miljard euro geraamd

Afgelopen maandag organiseerde NIRAS een ontmoeting met de pers, in het kader van proactieve communicatie over verschillende thema’s van NIRAS.

De opdracht van NIRAS bestaat erin duurzame oplossingen te ontwikkelen voor alle types radioactief afval in België. Die oplossingen moeten veilig, technisch-wetenschappelijk onderbouwd, financieel verantwoord en ook maatschappelijk en ethisch aanvaard zijn. De afvalproducenten moeten daarvoor de nodige financiële middelen ter beschikking stellen, nu en in de toekomst. Met de inventaris van de nucleaire passiva beschikt NIRAS over een uitstekend instrument om de kosten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de nucleaire installaties te evalueren en na te gaan of die financiële middelen worden aangelegd.

In de nieuwe vijfjaarlijkse inventaris ligt de raming van de nucleaire kostprijs 25 procent hoger dan in de vorige inventaris (2008-2012). Die stijging is vooral te wijten aan de hogere kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, de toename van de hoeveelheid verbruikte splijtstof door de bijkomende exploitatiejaren en de hogere kosten voor het afvalbeheer zelf. Om de raming betrouwbaar te maken, moeten alle kosten gekend zijn, ook die verbonden aan het beheer van het afval op lange termijn. In tegenstelling tot het laag- en middelactieve kortlevende afval, dat geborgen zal worden in een bovengrondse bergingsinstallatie in Dessel, staat de langetermijnoplossing voor hoogactief en/of langlevend afval nog niet vast.

De nieuwe vijfjaarlijkse inventaris van de nucleaire passiva (2013-2017), waarin de kosten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de nucleaire installaties worden geëvalueerd en wordt nagegaan of daarvoor voorzieningen worden aangelegd, is beschikbaar. “Om de kosten beter te kunnen ramen, is een zorgvuldig en gefaseerd besluitvormingsproces noodzakelijk, zodat ook voor het hoogactieve en/of langlevende afval een maatschappelijk gedragen eindbestemming wordt gevonden”, zegt Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS.

Voormeer informatie verwijzen we u naar de website van NIRAS

 

 

Pagina delen: 

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be