You must have Javascript enabled to use this form.

Twee niet-conforme vaten gevonden bij inspecties in het opslaggebouw

Het radioactieve afval in opslag wordt intensief geïnspecteerd en gecontroleerd.

Twee niet-conforme vaten gevonden

Bij inspecties in het opslaggebouw voor laagactief afval werden twee niet-conforme vaten geïdentificeerd. Recent liet NIRAS ook de afvalproducenten de processen die ze toepassen om hun afval te immobiliseren, uitgebreid testen. Naar aanleiding van deze tests zullen enkele processen aangepast worden. Ook voor het afvalbeheer op lange termijn neemt NIRAS geen enkel risico. Voordat een afvalvat definitief geborgen wordt, zal het eerst een grondige kwaliteitscontrole ondergaan.

De vaten met radioactief afval worden opgeslagen in speciale opslaggebouwen in het Kempense Dessel, in afwachting van berging. In deze opslaggebouwen houden NIRAS en Belgoprocess, de industriële dochteraanneming van NIRAS, regelmatige inspecties en controles. Op die manier willen we vaten die mogelijk niet beantwoorden aan de vereisten zo snel mogelijk opsporen, om ze te kunnen afzonderen en nauwgezet op te volgen. Recent troffen we tijdens een inspectieronde twee dergelijke vaten aan. Het gaat om vaten met laagradioactief afval. Beide vaten werden opengesneden en grondig onderzocht:

De vaten waren afkomstig van...

Eén vat was afkomstig van Tihange en werd in 1987 geproduceerd. Het vat werd al in 2003 niet-conform verklaard omdat het aan de buitenzijde een roestvlek vertoonde, maar was nog verder aangetast. Het vat behoort tot een campagne van 18 vaten, 16 werden opnieuw geïnspecteerd, bij geen enkel ander vat werden non-conformiteiten vastgesteld.

Het andere vat dateert van 1997 en bevat assen van de verbrandingsoven van de CILVA-installatie voor de verwerking van laagactief afval van Belgoprocess. Bij de inspectie stelden we een gekristalliseerde witte uitloop vast. Er was water in de as terechtgekomen, die daarna onvoldoende werd gedroogd. Uit controle van de logboeken bleek dat dit om een éénmalig incident gaat.

Op geen enkel moment kwam de veiligheid van de werknemers of de omwonenden in het gedrang.

Afvalbeheer op lange termijn

Ook voor het afvalbeheer op lange termijn nemen we geen enkel risico. Voordat een afvalvat geborgen wordt, zullen we er een grondige kwaliteitscontrole op uitvoeren. Hoe een dergelijke structurele controle van de afvalvaten georganiseerd kan worden en welke methode we er het beste voor gebruiken, onderzoeken we momenteel. NIRAS heeft ook een onderzoeksprogramma lopen om het afval, dat niet beantwoordt aan de kwaliteitscriteria, te behandelen zodat we een stabiel eindproduct verkrijgen dat kan beantwoorden aan de vereisten van een veilig beheer op lange termijn.

Conclusie: meten is weten

Doordat we meer controleren, testen en meten, kunnen we afwijkende vaten tijdig opsporen en onderzoeken. Voor de veiligheid is dat een goede zaak. Door frequenter en intensiever te controleren bouwen we onze kennis over het afval verder op. Vaststellingen en wetenschappelijke bevindingen gebruiken we om de processen en methodes bij te sturen en te verfijnen waar nodig.

Pagina delen: 

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be