You must have Javascript enabled to use this form.

FBFC controleert de grachten langs de N118

Vanaf maandag 19 juni zal de Geelsebaan (N118) ter hoogte van Stenehei in Dessel in één rijrichting afgesloten worden voor het nemen van staalnames in de bermen en grachten. De staalnames zullen een 4-tal weken in beslag nemen, 2 weken aan elke zijde van de weg. Dit bodemonderzoek kadert in het dossier milieubescherming, één van de eindfases in de ontmanteling van de FBFC vestiging in Dessel. De staalnames worden uitgevoerd door Smet Group in opdracht van FBFC International.

Waarom werd FBFC stilgelegd?

Sedert het begin van de jaren 2000 daalte de vraag naar brandstof om electriciteit door kerncentrales te laten produceren. Zowel in Europa als in de Verenigde Statenligt de productiecapaciteit hoger dan de vraag op de markt.

Waarom wordt FBFC ontmanteld?

Bij het stopzetten van de productie moet de iegenaar van een nucleaire fabriek de installaties reinigen: productielachines, gebouwen, bodem...Als deze reinigingshandlingen voltooid zijn, worden grodinge controles uitgevoerd om na te gaan of de reiniging efficiënt gebeurd is en of er geen enkel risico meer bestaat op de site.

Waarom controleert FBFC de grachten?

Voor het maken van brandstof maakte FBFC gebruik van een poeder op basis van uranium. Bij de productie zijn kleine hoeveelheden van dat poeder in het water terechtgekomen dat van de werkplaatsen komt. Water afkomstig van de behandelingen, van de douches...Na behandeling bevatten die waters nauweijks nog uranium en werden ze geloosd in de gracht, gelegen voor de fabriek FBFC. Deze lozingen werden geconroleerd en mochten slechts uitgevoerd worden indien zij conform de bestaande lozingsnormen waren.

Na 50 jaar bedrijvigheid, en in het kader van de ontmanteling van de site, wenst FBFC International na te gaan of het uranium zich heeft kunnen afzetten in de bodem van de grachten.

Hoelang gaan deze werken duren?

Vanaf 20 juni worden er bodemstalen genomen aan de beide zijden van de N118 tussen kilometerpaal 8 en de Kastelsedijk (Dessel). De staalnames duren ongeveer 3 à 4 weken.

En nadien?

De genomen stalen worden overgemaakt aan een onafhankelijk labo om ontleed te worden. De resultaten hiervan moeten bekend zijn in het najaar van 2017.

Indien de resultaten aantonen dat er een bepaalde plaatsen uranium aanwezig is, dan zullen die plaatsen gereinigd worden en weer in de oorspronkelijke staat hersteld worden. De grond zal uitgegraven en vervoerd worden naar de site van FBFC waar ze zal gesorteerd worden door een industriële installatie. De grond die uranium bevat, wordt nadien afgevoed naar gespecialiseerde begringssites. Eerder werden de grachten in de Europalaan (Dessel) gereinigd en in hun oorspronkelike staat hersteld. De grond ligt op dit moment in bunkers opgeslagen op de site van FBFC in afwachting van verwerking door de industriële sorteerinstallatie dit najaar.

 

De werkgroep Opvolging Berging volgt dit verder op.

 

Pagina delen: 

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be