You must have Javascript enabled to use this form.

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is niet langer een trend bij dragers van geitenwollen sokken, maar stilaan een gemeengoed bij iedere bouwer en/of verbouwer. Maar wat is nu duurzaam bouwen? En hoe ga je te werk? Volgens het principe van duurzaam bouwen komt het er op neer dat we vandaag onze behoeften zo proberen in te vullen dat we de mogelijkheden van de toekomstige generaties niet compromitteren.

Op de cAt-bergingssite doen er zich heel wat kansen voor op het gebied van duurzaam bouwen en om iets te betekenen in de klimaatstrijd. Zowel NIRAS als de partnerschappen MONA en STORA willen de boodschap geven dat er op een verantwoorde manier met energie en grondstoffen moet worden omgesprongen.  Rekening houdend met de haalbaardheid en de veiligheidsaspecten, kunnen de principes van duurzaam bouwen op de site toegepast worden. 

Enkele voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden:

  1. duurzame energievoorziening (bv zonnepanelen, windenergie, koude-warmteopslag...)
  2. duurzaam transport (bv elektrische voertuigen op de site, transport van grondstoffen via de kade...)
  3. energiezuinige gebouwen (bv laag E-peil, isolatie, zonwerende beglazing, energiezuinige verlichting, warmtepompen...)
  4. processen in de caissonfabriek (bv stoken op biomassa...)
  5. ...

De bouwwerken zijn een uitgelezen kans om de principes van duurzaam bouwen in de kijker te zetten. Op deze manier draagt het cAt-project bij tot een duurzame samenleving.

Administratief gebouw

Het administratief gebouw is het eerste gebouw dat op de bergingssite zal gebouwd worden. NIRAS hanteert voor dit gebouw de EPB-norm 2014.  In deze norm wordt het strikte minimum opgelegd waaraan men moet voldoen op het gebied van duurzaam bouwen. 

NIRAS wil samen met de partnerschappen MONA en STORA en andere lokale spelers de krijtlijnen voor een klimaatneutrale site uittekenen.  Hiervoor werd begin 2014 een nieuwe werkgroep opgericht: "Naar een klimaatneutrale cAt-site". 

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be