You must have Javascript enabled to use this form.

Categorie B & C afval

NIRAS onderzoekt al 30 jaar diverse pistes om België te voorzien van een duurzame oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval.  Een duurzame oplossing mag de toekomstige generaties geen extra lasten opleggen.  De veiligste manier om radioactief afval op lange termijn te beheren, is dit afval zolang als nodig af te schermen van mens en milieu. Een definitieve, duurzame oplossing voor al het radioactief afval waarvoor NIRAS verantwoordelijk is, is dus noodzakelijk.

Op internationaal vlak wordt erkend dat het bergen van het categorie B & C afval (= hoogactief en/of langlevend afval) in een diepe en stabiele geologische formatie een zeer veilige oplossing voor het langetermijnbeheer vormt.  Het afval dient namelijk enkele honderdduizenden jaren geborgen te worden.

Situatie in België

Sinds 1974 wordt in België de mogelijkheid onderzocht om afval van categorie B & C te bergen in een diepe kleilaag.  NIRAS voert dit onderzoek al enkele decennia in nauwe samenwerking met het SCK-CEN te Mol en tal van andere buitenlandse studiebureaus en onderzoekscentra.

Het doel van hun onderzoek is om te verzekeren dat het bergen van categorie B & C afval in een diepe kleilaag technisch uitvoerbaar is en tegelijkertijd ook veilig is voor mens en milieu.

Afvalplan

In 2011 diende NIRAS het Afvalplan in.  Dit Afvalplan omvat zeer concrete en stevig onderbouwde voorstellen voor de langetermijnbeheeroplossing die NIRAS aanbeveelt: een diepe berging van het afval van categorie B & C in weinig verharde kei.

Met dit Afvalplan heeft NIRAS alle informatie verzameld, zodat de regering met kennis van zaken een beslissing kan nemen over de strategie die men zal volgen bij het beheer van B&C-afval. NIRAS benadrukt dat momenteel enkel de eerste stappen in het beslissingsproces worden gevraagd.

Concreet betekent dit: de keuze om nu te beslissen voor een bepaalde vorm van beheer of de beslissing uit te stellen naar later, in afwachting van betere technologie.

Indien de regering nu wil beslissen, is er weer keuze uit 2 opties: een actief beheer, waarbij het afval steeds wordt doorgegeven aan de volgende generaties, of een passief beheer, waarbij het afval geborgen wordt en op termijn geen controle meer nodig heeft.

MONA volgt het beleid nucleair afval op

MONA volgt de besluitvorming rond nucleaire zaken op voor de Molse bevolking en nodigde NIRAS uit voor een toelichting. Een 40-tal vrijwilligers van MONA en enkele Molse gemeenteraadsleden luisterden naar de uiteenzetting van Peter De Preter, directeur van Euridice en het ondergronds labo HADES.

Voor het laagactief en kortlevend afval (categorie A) werd in 2006 beslist dat dit een eindbestemming vindt in een oppervlakteberging, op grondgebied Dessel, vlakbij de gemeentegrens met Mol. Het partnerschap MONA volgt dit cAt-bergingsproject al sinds het begin op. De leden van MONA hadden dan ook veel vragen en bedenkingen over het Afvalplan van B&C-afval:

  • Zal men op vrijwilligers blijven rekenen om zulke zware en langlopende dossiers op te volgen?
  • Zal de focus liggen op de maatschappelijke benadering, of zal het technische aspect in dit dossier zwaarder doorwegen?
  • Wat zal het advies van NIRAS aan de regering zijn?

B&C-afval in Mol?

De leden van MONA willen vooral van NIRAS weten of er al concrete plannen zijn om ook het B&C-afval in deze regio te bergen. Tenslotte is in het Afvalplan sprake van berging in kleilagen en wordt er in het ondergrondse labo van het SCK-CEN te Mol al jaren intensief onderzoek naar gedaan.

NIRAS is hierin formeel: in dit stadium wordt niet gesproken over een plaats om het afval onder te brengen. Eerst moet de regering beslissen of er geborgen zal worden en zo ja, op welke manier.

Maar het afval ligt nu wel in Mol en Dessel opgeslagen. Wat dus ook de beslissing zal zijn, deze gemeenten zullen betrokken zijn bij de gevolgen ervan. Of het nu zal gaan over verlengde opslag, berging in de ondergrond, transporten naar een andere locatie... Mol zal er steeds iets mee te maken hebben.

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende website: www.niras-afvalplan.be

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be