You must have Javascript enabled to use this form.

cAt-Bergingsproject

De federale regering besliste in 2006 dat in Dessel, op de grens met Mol, een oppervlakteberging komt van laag- en middelactief kortlevend afval.

Tegelijk werd beslist om maatregelen te nemen op allerlei vlakken, zodat de lokale gemeenschap deze berging kan aanvaarden.  Tesamen vormt dit het geïntegreerd project van oppervlakteberging van categorie A-afval, ofwel het cAt-bergingsproject.

NIRAS, de nationale instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van het radioactief afval, is de bouwheer van het cAt-bergingsproject. NIRAS is daardoor verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de werken, het aanvragen van de vergunningen enz. NIRAS is ook verantwoordelijk voor de invulling van de bijkomende voorwaarden en voor het verzekeren van een sluitende financiering.

De partnerschappen MONA en STORA worden door NIRAS nauw betrokken in het ontwerp én de uitvoering van het cAt-bergingsproject. Op deze manier kunnen de partnerschappen erover waken dat de voorwaarden uit hun eindrapporten nageleefd worden bij de uitvoering van het project.

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be