You must have Javascript enabled to use this form.

Partners

MONA vzw (Mols Overleg Nucleair Afval Categorie A) ontstond in 2000 uit een samenwerking tussen NIRAS en de gemeente Mol en had de opdracht om na te gaan of een berging van categorie A-afval technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar is in de gemeente Mol.

Na de overhandiging van het eindrapport in 2005 veranderde MONA de statuten en ook de naam, naar Mols Overleg Nucleair Afval.  Zo kon de vereniging ook de verdere opvolging van het bergingsproject verzekeren, ongeacht of het afval nu in Mol of elders zou geborgen worden. Tevens breidde MONA haar opdracht uit naar de andere categorieën van radioactief afval (B & C). Ook in deze periode bleven de gemeente Mol en NIRAS de belangrijkste partners.

De regeringsbeslissing van juni 2006 bepaalde dat de berging op het grondgebied Dessel zal worden ingeplant. De locatie ligt echter vlakbij de gemeentegrens met Mol. Het was meteen duidelijk dat zowel Dessel als Mol bij het cAt-bergingsproject zouden betrokken blijven.

Het partnerschap MONA heeft van in het begin duidelijk gesteld dat het mee betrokken wil blijven in de verdere ontwikkeling van het bergingsproject, maar enkel indien het als volwaardige partner aan het cAt-bergingsproject kon deelnemen. Daarom werd met NIRAS en het partnerschap STORA Dessel een samenwerkingsstructuur opgericht.  Ook de burgemeesters van de gemeente Mol en Dessel werden in deze structuur betrokken. Door de ondertekening op 9 november 2007 van een intentieverklaring tot samenwerking is de “Stuurgroep” een feit.

NIRAS of de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen werd in 1980 door de overheid opgericht met als taak het veilig beheren van al het radioactief afval dat zich op Belgisch grondgebied bevindt. De bescherming van het milieu en de veiligheid van de bevolking op korte en lange termijn staan hierbij centraal. NIRAS waarborgt die bescherming en veiligheid vanaf de ophaling van de afvalstoffen bij de producenten tot en met de voorlopige opslag ervan in aangepaste gebouwen bij Belgoprocess (een dochteronderneming van NIRAS) in Dessel.

Dus ook het transport en de verwerking van het afval behoren tot de taken van NIRAS.

De gemeente Mol vertrouwt de dagelijkse opvolging van het cAt-bergingsproject toe aan MONA vzw. De gemeenteraad blijft op de hoogte van de werking van het partnerschap via zijn afgevaardigden in de algemene vergadering en de raad van bestuur van MONA vzw. Wanneer een bepaald onderdeel van het project in een beslissende fase komt, informeert MONA de gemeenteraad via een infosessie.

MONA werkt ook regelmatig samen met (lokale) bedrijven en enkele officiële instanties, voor de organisatie van infosessies, bedrijfsbezoeken, e.d.:

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be

run