You must have Javascript enabled to use this form.

Historiek

Tijdens de ministerraad van 16 juni 1998 besliste de Belgische regering dat NIRAS, de nationale instelling die belast is met het beheer van radioactief afval in België, zich voor de studies rond de berging van laagradioactief afval moest beperken tot de bestaande Belgische nucleaire zones (Mol, Dessel, Doel, Tihange en Fleurus) plus eventueel andere gemeenten die interesse tonen.

NIRAS kreeg ook de opdracht om deze studies op lokaal niveau te integreren. Dit betekent dat men de plaatselijke gemeenschappen bij de ontwikkeling van een bergingsconcept moet betrekken. In samenwerking met de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) en de Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL) werkte NIRAS de idee van partnerschappen uit.

Op 9 februari 2000 zag vzw Mols Overleg Nucleair Afval categorie A (MONA), het partnerschap tussen de gemeente Mol en NIRAS, het daglicht.

Naast Mol richtte ook de gemeente Dessel een partnerschap op in 1999, nl. STOLA of STudie en Overleggroep Laagactief Afval. In 2003 richtten de gemeente Fleurus en Farciennes in het zuidelijke landsgedeelte een gezamelijk partnerschap op, PaLoFF genaamd (Partenariat Local Fleurus-Farciennes).

Van onderzoek...

Van 2000 tot 2005 onderzocht MONA vzw of het bergen van laagradioactief en kortlevend afval technisch mogelijk en maatschappelijk wenselijk is in Mol. Via MONA vzw kreeg de lokale bevolking hierover inspraak.

In 4 werkgroepen werd onderzocht wat de impact van een berging zou zijn voor de Molse bevolking. De werkgroep Inplanting en Inrichting buigt zich over de ontwikkeling van een bergingsconcept.

De werkgroep Milieu en Gezondheid houdt zich bezig met de eventuele impact van een bergingsterrein op milieu en gezondheid en de voorwaarden die men aan het terreinontwerp wil opleggen. Radiologische veiligheid, nucleaire noodplanning en dergelijke komen aan bod in de werkgroep Veiligheid.

In de werkgroep Lokale Ontwikkeling gaat men na wat de meerwaarde van een eventuele berging kan zijn op sociaal en economisch vlak. De meest uiteenlopende thema’s komen aan bod: lokale economie, toerisme, natuur, cultuur, mobiliteit, welzijn, …

... naar een beslissing...

Na 4 jaar onderzoek en debat werd een eindrapport samengesteld, waarin MONA vzw zijn aanbevelingen formuleert aan de gemeenteraad van Mol.

In april 2005 volgt de gemeenteraad van Mol het advies van MONA vzw: onder zeer bepaalde voorwaarden kan het laagradioactief en kortlevend afval in Mol geborgen worden.

In juni 2006 beslist de federale regering dat de berging in buurgemeente Dessel zal komen. Mol blijft wel betrokken in de uitwerking van de berging, want de gekozen locatie ligt vlakbij de grens tussen beide gemeenten.

Na deze beslissing reorganiseert MONA vzw zich en zet het werk verder op verschillende domeinen.

... tot opvolging van de resultaten!

Dankzij de blijvende inzet van de leden worden de voorwaarden uit het eindrapport langzaam maar zeker ingevuld.

MONA zorgt er daarnaast voor dat alle inwoners van Mol geïnformeerd blijven over de uitwerking van de geplande berging van categorie A-afval.  Ook andere nucleaire zaken in Mol, de regio en de wereld volgen we van nabij.  

Tags: 

MONA Nieuwsbrief

Ontvang MONA updates via e-mail.

* E-mail
Naam
Postcode

Volg ons op Facebook

Contact

MONA vzw
Mols Overleg Nucleair Afval vzw

Markt 62 bus 3
2400 Mol (België)

T. +32 (0)14/31.33.87
F. +32 (0)14/31.33.67

info@monavzw.be